Over Stalufix

Stalufix technische ondersteuning BV is ontstaan vanuit de behoefte om complexe deursituaties, voornamelijk op het gebied van deurautomatiek en vluchtwegtechniek, op een verantwoorde wijze te installeren en operationeel te maken. Deze deuroplossingen worden geadviseerd en geëngineerd door zusterbedrijf Stalufor concepten in bouwbeslag BV en aangeboden aan fabrikanten van aluminium gevelelementen.

Aangezien het merendeel van deze deursituaties zich in de buitenschil van een gebouw bevinden en deuropeningen steeds meer op gebouwbeheersystemen worden aangesloten, kwam vanuit de doelgroep die Stalufor bedient steeds meer de behoefte om deze systemen vooral niet meer zélf te installeren en in te regelen. Ook bij raamelementen komen we steeds meer situaties tegen waarbij de raamvleugels op zo’n gebouwbeheersysteem moeten worden aangesloten.

De kennis en kunde om dit alles op een juiste wijze te installeren ontbreekt vaak bij de fabrikanten van gevelelementen en Stalufix vult deze behoefte steeds vaker in. Tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers die daarmee tijd vrij kunnen maken om vooral de dingen te doen waar ze écht goed in zijn; namelijk ramen en deuren maken!

Het naleven van de Europese vluchtwegnormering is ook zo’n obstakel waar fabrikanten van gevelelementen vaak geen raad mee weten. Zusterbedrijf Stalufor geeft hiervoor regelmatig trainingen bij haar relaties en ook hier zien we steeds vaker dat men kiest voor externe deskundigheid als paniekbeslagen moeten worden ingebouwd en afgesteld. Stalufix heeft zich hierin bekwaamd en is inmiddels niet meer weg te denken bij steeds meer relaties van Stalufor die daarmee ontzorgd worden. Zéker gezien de steeds strenger wordende eisen en de aansprakelijkheden op het moment dat zich calamiteiten voordoen zijn voor gevelbouwers reden om deze specialiteit in handen te geven van Stalufix.

Of het nu gaat om motorsloten inbouwen en aansluiten, deurdrangers met sluitvolgorderegeling monteren en afstellen, schuif- en draaideurautomaten monteren en inregelen, ja zélfs het geven van inbouwinstructies van de Fapim raambeslagen op de productielocaties  van de aluminium gevelbouwers: Stalufix technische ondersteuning BV doet het allemaal! Met grote kennis van zaken en zéér nauwgezet; dat is althans de mening van de diverse opdrachtgevers van Stalufix.

En daar zijn we trots op!

Bekijk ook onze Stalufix brochure!

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op via:

Stalufix biedt technische ondersteuning op het gebied van deurautomatiek en raambeslag-, toegangs- en vluchtwegtechniek

Over stalufix