Vluchtwegtechniek

Steeds meer zien we de behoefte om vluchtdeuren te koppelen aan een toegangscontrole systeem, een rookwarmte afvoersysteem (RWA) of een brandmeldcentrale (BMC). Dit vereist een hoge mate van specialistische kennis en vanuit die behoefte is Stalufix technische ondersteuning BV ontstaan. Het is van essentieel belang dat er in een vroegtijdig stadium van het bouwproces reeds wordt gekeken naar de functies van de vluchtdeuren. De ervaring leert namelijk dat bestek omschrijvingen volledig voorbij gaan aan de eerder genoemde normeringen.

Zusterbedrijf Stalufor concepten in bouwbeslag heeft een uitgekiend assortiment panieksloten en paniekbeslagen in het programma die probleemloos zijn te integreren in nagenoeg alle aluminium gevelsystemen die op de Nederlandse markt worden toegepast. De meest voorkomende inbouw oplossingen zijn van de Duitse topfabricaten KFV, Wilka en BKS, voor het opbouw paniekbeslag heeft Stalufor een uitgebreid assortiment van het Panama beslag, gefabriceerd door de Italiaanse fabrikant Fapim. Voor elke situatie heeft Stalufor de juiste oplossing, al dan niet met gebruikmaking van enkelvoudige panieksloten of desnoods meerpunt panieksloten met een SKG certificering conform de BRL 3104 (met gelijkwaardigheidsverklaring). Vanzelfsprekend zijn alle bij Stalufor beschikbare paniekoplossingen gecertificeerd conform de norm NEN EN179 en NEN EN1125. Stalufix technische ondersteuning BV heeft de juiste kennis en kunde in huis om deze panieksloten en paniekbeslagen conform de Europese richtlijnen uiterst nauwkeuring in te bouwen en af te stellen.

Alle freesgegevens en overige data voor de machineaansturing heeft zusterbedrijf Stalufor concepten in bouwbeslag BV digitaal in DWG formaat beschikbaar. Tevens beschikt Stalufor over een eigen databank van LogiKal®, het gerenommeerde softwarepakket voor de aluminium en stalen gevelindustrie van ORGADATA, waarin alle vluchtweg oplossingen als beslagpakket kunnen worden opgenomen, uiteraard compleet met alle frees bewerkingen. “Voor elke deuropening de juiste vluchtweg oplossing beschikbaar”, dat is het credo van de specialisten van Stalufix.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op via:

Stalufix biedt technische ondersteuning op het gebied van deurautomatiek en raambeslag-, toegangs- en vluchtwegtechniek

Over stalufix