Concepten

De pijlers waarop Stalufix technische ondersteuning BV rust zijn zonder uitzondering gebouwd rondom aluminium gevelelementen. En dan met name waar het gaat om het draaien, sluiten of openen van de ramen en deuren in deze gevelelementen. Vier concepten springen er echter uit:

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op via:

Stalufix biedt technische ondersteuning op het gebied van deurautomatiek en raambeslag-, toegangs- en vluchtwegtechniek

Over stalufix